Σάββατο, 21 Μαρτίου 2009

παρέρχομαι

(παρά + ἔρχομαι)' διέρχομαι πλησίον ἢ πέραν, ἀπομακρύνομαι | 2. ἐπὶ χρόνου, περνῶ, φεύγω' ὁ παρελθὼν χρόνος=ὁ χρόνος ποὺ πέρασε.

ΙΙ. ὑπερβαίνω, ὑπερτερῶ, ξεπερνῶ | 2. ὑπερβαίνω τινὰ κατὰ τὴν εὐφυΐα, ἐξαπατῶ.

ΙΙΙ. φθάνω εἰς... | 2. εἰσέρχομαι εἴς τινα οἰκία.

IV. διέρχομαι πλησίον χωρὶς νὰ δίδω προσοχή, παραβλέπω, παραμελῶ | 2. καταφρονῶ, ἀψηφῶ, παραβαίνω, παραβιάζω' τοὺς νόμους.

V. περνάω ἀπαρατήρητος.

VI. παρουσιάζομαι, ἐμφανίζομαι, ἐνώπιόν τινος γιὰ νὰ μιλήσω.

[
παρελεύσεαι, σπάν. μέλλ. (Α 132)]

Δεν υπάρχουν σχόλια: