Πέμπτη, 19 Μαρτίου 2009

ἐξαλαπάζω

(ἐκ + ἀλαπάζω)' ἐπὶ πόλεως, ἐκπορθῶ, κυριεύω' λεηλατῶ | 2. γενικῶς, καταστρέφω, ἀφανίζω | 4. ἐξαντλῶ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: