Πέμπτη, 19 Μαρτίου 2009

εὐτείχεος, ον

(εὖ + τεῖχος)' ἔχων καλὰ τείχη, καλῶς ὀχυρωμένος.

Δεν υπάρχουν σχόλια: