Τρίτη, 21 Απριλίου 2009

Ἀθηνᾶ

(ἡ), συνῃρ. τύπος τοῦ ἈθηνάαἈθηναία, ἰων. Ἀθήνη, Ἀθηναίη, δωρ. Ἀθάνα, Ἀθαναία, αἰολ. Ἀθηνάα' ἡ θεὰ Ἀθηνᾶ, θεὰ τῆς σοφίας, ἡ προστάτις τῆς πόλεως τῶν Ἀθηνῶν.

Δεν υπάρχουν σχόλια: