Τρίτη, 21 Απριλίου 2009

κολεός

(ὁ) ἢ κολεόν (τό) (καὶ κουλεόν)' (κοῖλος)' θήκη ξίφους.

Δεν υπάρχουν σχόλια: