Τρίτη, 7 Απριλίου 2009

ἄρνυμαι

ἐπεκτεταμένος τύπος τοῦ αἵρομαι, ἐν χρήσει κατ᾿ ἐνεστ. καὶ πρτ. μόνο' λαμβάνω δι᾿ ἐμαυτόν, κερδίζω, ἀποκομίζω τι ὡς βραβεῖο.

Δεν υπάρχουν σχόλια: