Τρίτη, 7 Απριλίου 2009

τιμή

(ἡ), δωρ. τιμά, (τίω)' ἐκτίμηση, σεβασμός, ἀξιοπρέπεια, ἐκδήλωση τιμῆς καὶ σεβασμοῦ' ΟΜ Ιλ 24.57 εἰ δὴ ὁμὴν Ἀχιλῆϊ καὶ Ἕκτορι θήσετε τιμήν=τὴν ἴδια τιμὴ στὸν Ἀχιλλέα καὶ στὸν Ἔκτορα | 2. ἀξίωμα, τιμητικὴ θέση, ἐξουσία, ἄρχοντες' τὰ δικαιώματα, τὰ προνόμια | 3. ἀξία, κόστος, ἀντίτιμο, ὑπολογισμὸς ἀξίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: