Τρίτη, 21 Απριλίου 2009

ἄμφω

(ἀμφί)' καὶ οἱ δύο μαζί, ἀμφότεροι.

Δεν υπάρχουν σχόλια: