Τρίτη, 21 Απριλίου 2009

ὁμῶς

ἐπίρ. τοῦ ὁμός' ὁμοίως, ἐξ ἴσου, εἰς ἴσα μέρη.

ΙΙ. μετὰ δοτ., ὁμοίως ὡς, ἀκριβῶς ὡς, ἐξ ἴσου μέ..., ὅπως καί... | 2. συνών. τῷ ὁμοῦ, μαζί, συνάμα, συγχρόνως, ἐπίσης.

Δεν υπάρχουν σχόλια: