Τρίτη, 21 Απριλίου 2009

Παλλάς

(ἡ), (πάλλω)' ἐπιθ. τῆς Ἂθηνᾶς, ὡς πάλλουσα τὸ δόρυ, ἢ ἐκ τοῦ ἀναπεπάλθαι ἐκ τῆς κεφαλῆς τοῦ Διός.

Δεν υπάρχουν σχόλια: