Τετάρτη, 29 Απριλίου 2009

κώπη

(ἡ), (ἐκ τοῦ κάπτω)' πᾶν εἶδος λαβῆς.

Ἐτυμ.: ρ. ΚΑΠ-.

Δεν υπάρχουν σχόλια: