Τετάρτη, 29 Απριλίου 2009

ἠμί

ὡς τὸ φημί' λέγω.

[
, ἀντὶ ἔφη, γ’ ἑν. πρτ. (Α 219)]

Δεν υπάρχουν σχόλια: