Τετάρτη, 29 Απριλίου 2009

ἀπειθέω

ποιητ. ἀπιθέω' (ἀ-πειθής)' ἀρνοῦμαι συμβιβασμό' δὲν πείθομαι.

Δεν υπάρχουν σχόλια: