Τρίτη, 12 Μαΐου 2009

ἐξαῦτις

ἐπίρ., (ἐξ + αὖτις)΄ πάλι, ἐκ νέου | 2. ἐπὶ τόπου, πίσω πάλι, πρὸς τὰ πίσω.

Δεν υπάρχουν σχόλια: