Τρίτη, 12 Μαΐου 2009

ἀτηρός, ον

ἐπ. ἀταρτηρός, όν' ὀλέθριος, βλαβερός.

Δεν υπάρχουν σχόλια: