Πέμπτη, 9 Απριλίου 2009

υἱός

(ὁ)' ὡς καὶ νῦν, υἱὸν ποιοῦμαι (ἢ τίθεμαι) τινα=υἱοθετῶ τινα | 2. παρ᾿ Ὁμ. υἷες Αχαιῶν ἀντὶ Ἀχαιοί.

[
υἷες, ἐπ. ὀνομ. πληθ. ἀντὶ υἱέεςυἱεῖς (Α 162)]

Δεν υπάρχουν σχόλια: