Πέμπτη, 9 Απριλίου 2009

ὁπότε

ἐπ. ὁππότε, ἰων. ὁκότε, ἀναφ. ἐπίρ. χρόνου, συσχ. τοῦ ἐρωτημ. πότε' σχεδὸν ὡς τὸ ὅτε, ὅταν | 2. σὲ πλάγιες ἐρωτ., πότε | 3. μετ' εὐκτ. ἀναφ. εἰς τὸ παρελθόν, ὁποτεδήποτε, ὁσάκις.

ΙΙ. μετ' αἰτιολ. ἐνν., ἐπειδή, ἀφ' οὗ, τὴ στιγμὴ πού.

Δεν υπάρχουν σχόλια: