Τρίτη, 21 Απριλίου 2009

προσαυδάω

(πρός + αὐδάω)' μιλῶ πρός τινα, ἀπευθύνομαι πρός τινα, τὸν προσφωνῶ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: