Τρίτη, 21 Απριλίου 2009

ἐρητύω

(ἐρύω)' κρατῶ πίσω, ἀναστέλλω, ἀναχαιτίζω, συγκρατῶ, καταστέλλω | 2. κρατῶ πίσω ἀπό τινος, ἀπομακρύνω ἀπό τι.

Δεν υπάρχουν σχόλια: