Παρασκευή, 10 Απριλίου 2009

φέρτερος, η, ον

συγκρ. ἐπίθ.' γενναιότερος, καλύτερος, ἰσχυρότερος' προτιμότερος.

Δεν υπάρχουν σχόλια: