Παρασκευή, 26 Ιουνίου 2009

τλάω

ῥιζικὸς τύπος μὴ ἀπαντῶν κατ᾿ ἐνεστ.' τολμάω, ἀνέχομαι, ὑπομένω, ὑποφέρω, ὑφίσταμαι, ἀντέχω (βάσανα) | 2. ἀπολ. τλῆθι, τέτλαθι=κάμε ὑπομονή' τετληῶτι θυμῷ=μετὰ ψυχικὴς καρτερίας | 3. μετ᾿ ἀπρφ., τολμῶ νὰ πράξω τι.

Δεν υπάρχουν σχόλια: