Παρασκευή, 26 Ιουνίου 2009

Κήρ

(ἡ)' ἡ θεὰ τοῦ θανάτου, ἢ τῆς μοίρας' τὸ πεπρωμένο, ὁ θάνατος | 2. ὁ ὄλεθρος, ἡ καταστροφή, τὸ κακό.

Δεν υπάρχουν σχόλια: