Παρασκευή, 26 Ιουνίου 2009

ἀντίος, α, ον

(ἀντί)' ὁ ἀπέναντι | 2. ἐνάντιος, ἀντίθετος, ἀντίπαλος | 3. ὡς ἐπίρ. ἀντία καὶ ἀντίον, ὡς τὸ ἄντι καὶ ἄντην=ἔναντι, ἀπέναντι.

Δεν υπάρχουν σχόλια: