Πέμπτη, 24 Δεκεμβρίου 2009

δύναμαι

εἶμαι ἱκανός, ἄξιος, ἀρκετὰ ἰσχυρός, νὰ πράξω κάτι (μετ᾿ ἀπρφ.)' δύναμαι ἅπαντα=εἶμαι ἱκανὸς νὰ πράξω τὰ πάντα' ἀπολ. οἱ δυνάμενοι=οἱ ἰσχυροί, οἱ δυνατοί | 2. περί χρημάτων, ἀξίζω, ἰσοδυναμῶ πρός | 3. ὠφελῶ | 4. σημαίνω, δηλῶ.


Δεν υπάρχουν σχόλια: