Δευτέρα, 15 Φεβρουαρίου 2010

γηθέω

(γαίω)' χαίρω, ἀγάλλομαι, εὐφραίνομαι.

Δεν υπάρχουν σχόλια: