Δευτέρα, 15 Φεβρουαρίου 2010

ἠγάθεος, η, ον

(ἄγαν + θεός)' ἀγιότατος, εὐλογημένος.

Δεν υπάρχουν σχόλια: