Δευτέρα, 15 Φεβρουαρίου 2010

τρίτατος, η, ον

ποιητ. ἐπεκτετ. ἀντὶ τρίτος, η, ον (τρίς, τρεῖς).

Δεν υπάρχουν σχόλια: