Πέμπτη, 4 Φεβρουαρίου 2010

τίω

ἀπονέμω τιμὴ σὲ κάποιον, τὸν θεωρῶ ἄξιον τιμῆς, τὸν ἐκτιμῶ, σέβομαι, ὑπολήπτομαι | 2. ἀποτιμῶ, διατιμῶ, ὁρίζω ἀξίαν.

Δεν υπάρχουν σχόλια: