Δευτέρα, 15 Φεβρουαρίου 2010

μάρναμαι

ἀποθ.' μάχομαι, πολεμῶ | 2. διαπληκτίζομαι, λογομαχῶ | 3. μτφρ., ἐπιδιώκω πάσῃ θυσίᾳ, προσπαθῶ, ἀγωνίζομαι.

Δεν υπάρχουν σχόλια: