Τετάρτη, 10 Μαρτίου 2010

ἀθερίζω

(α στερ. + θέρω)' περιφρονῶ, καταφρονῶ, ἀδιαφορῶ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: