Παρασκευή, 19 Μαρτίου 2010

ἕρκος

(τό), (ἔργω, εἴργω)' τεῖχος, φραγμός' εἰδικά, περίβολος αὐλῆς καὶ ἡ ἴδια ἡ αὐλή | 2. μτφρ., κάθε φράγμα ἢ μέσο ἀμύνης, ὀχύρωμα, προπύργιο | 3. δίχτυ, παγίδα πουλιῶν.

Δεν υπάρχουν σχόλια: