Παρασκευή, 19 Μαρτίου 2010

μεθίημι

ὡς μτβτ., χαλαρώνω κάτι τεταμένο, ἀφήνω νὰ φύγῃ, ἀφήνω ἐλεύθερο, ἀπελευθερώνω | 2. μετὰ αἰτ. πραγμ., ἀφήνω κάτι νὰ φύγει, ἀφήνω νὰ πέσει, ἢ καὶ τὸ ῥίπτω' μεθίημι χόλον=ἀφήνω τὸν θυμό μου, καταστέλλω τὴν ὀργή μου' μεθίημι δάκρυα=ἀφήνω τὰ δάκρυά μου νὰ τρέξουν, χύνω δάκρυα | 3. ἐγκαταλείπω, ἀφήνω κατὰ μέρος, παραδίδω, παραχωρῶ, παραιτοῦμαι | 4. ἀμτβ., χαλαρώνω τὶς προσπάθειές μου | 5. ἐν πολέμῳ, ἀδρανῶ, ἀπρακτῶ.

ΙΙ. μέσον, μεθίεμαι' λύω τὸν ἐαυτό μου ἀπό κάποιον, ἀφήνω κάτι νὰ μοῦ φύγει.

Δεν υπάρχουν σχόλια: