Τετάρτη, 24 Μαρτίου 2010

σημαίνω

(σῆμα)' δεικνύω διά σημείου (ἢ δι᾿ οἰωνοῦ), φανερώνω, κάνω γνωστό | 2. ἀπολ., δίνω σημεῖο (ἢ οἰωνό) | 3. δίνω σύνθημα νὰ πεῖ ἢ νὰ πράξει κάποιος κάτι | 2. διοικῶ, κυβερνῶ, δίνω διαταγές.| 4. δηλώνω, ἀναγγέλλω, διακηρύσσω, ὑποδεικνύω, ὑποδηλώνω.

Δεν υπάρχουν σχόλια: