Πέμπτη, 1 Απριλίου 2010

ἔρδω

=ἔργω (ἔργον)' ἐργάζομαι, πράττω, ἐκτελῶ | 2. ἱερὰ ἔρδω=προσφέρω θυσία, θυσιάζω.

Δεν υπάρχουν σχόλια: