Παρασκευή, 18 Ιουνίου 2010

διογενής,ές

(Δίς + γένω)' ὁ ἐκ τοῦ Διὸς γεννηθεὶς ἢ καταγόμενος' ἐπίθ. τῶν βασιλέων καὶ ἡγεμόνων ὡς ὀρισθέντων ὑπὸ τοῦ Διός.

Δεν υπάρχουν σχόλια: