Παρασκευή, 18 Ιουνίου 2010

ἐπαίτιος,ον

(ἐπί + αἰτία)' ὁ κατηγορηθεὶς γιὰ κάποιο πρᾶγμα, ἀξιοκατάκριτος, ἔνοχος.

Δεν υπάρχουν σχόλια: