Παρασκευή, 18 Ιουνίου 2010

ἀπηνής,ές

τραχύς, σκληρός, ἀπότομος.

Δεν υπάρχουν σχόλια: