Πέμπτη, 30 Δεκεμβρίου 2010

διαπέρθω

(διά + πέρθω)' καταστρέφω ἐντελῶς, κατεδαφίζω, λεηλατῶ, ἐρημώνω.

Δεν υπάρχουν σχόλια: