Κυριακή, 16 Ιανουαρίου 2011

Κρονίων

πατρώνυμο τοῦ Κρόνος' ὁ υἱὸς τοῦ Κρόνου, δηλ. ὁ Ζεύς.

Δεν υπάρχουν σχόλια: