Παρασκευή, 18 Φεβρουαρίου 2011

ἄτη

(ἀάω)΄ ταραχή, σύγχυση, ἀπάτη΄ δικαστικὴ τυφλότητα (ἀποστελλομένη ὑπὸ τῶν θεῶν) | 2. ὄλεθρος, καταστροφή, βλάβη΄ ἐπὶ προσώπων, ὄλεθρος, λοιμός | 3. Ἄτη, προσωποποιημένη, ἡ θεὰ τῆς βλάβης, τῆς συμφορᾶς΄ αἱ Λιταὶ ἔρχονται κατὸπιν αὐτῆς καὶ θεραπεύουν τὸ κακὸ ποὺ προξένησε ἡ Ἄτη.

Δεν υπάρχουν σχόλια: