Σάββατο, 12 Μαρτίου 2011

ἀρνός

(γεν. ἀπηρχ. ὀνομ. *ἄρς, τῆς ἐν χρήσει ὀνομ. οὔσης ἀμνός)΄ ἀρνί, πρόβατο.

Δεν υπάρχουν σχόλια: