Τετάρτη, 2 Μαρτίου 2011

γῆρας

(τό)΄ άττ. συν. γήρως, (γέρων)΄ γεροντικὴ ἡλικία.

Δεν υπάρχουν σχόλια: