Σάββατο 24 Νοεμβρίου 2012

δήν

δωρ. δάν (δή, ἤδη), ἐπίρ.' γιά πολύ χρόνο | πρὸ πολλοῦ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: