Σάββατο 1 Δεκεμβρίου 2012

δωδέκατος, η, ον

(δώδεκα)' ὁ κατέχων τήν δωδέκατην σειρά.

Δεν υπάρχουν σχόλια: