Σάββατο 1 Δεκεμβρίου 2012

δαίς

ποιητ. δαίτη, (δαίω Β)' κυρίως, μερίδιον κρέατος || φαγητό, συμπόσιο.

Δεν υπάρχουν σχόλια: