Κυριακή, 2 Δεκεμβρίου 2012

χαλκοβατής, ές

(χαλκός + βαίνω)' ὁ ἔχων χάλκινην βάση, στερεός' ἐπὶ τοῦ δώματος τοῦ Διός, Ὀδ. Θ. 321, Ἰλ. Α. 426, Ξ. 173, κλπ.· καὶ ἐν Ὀδ. Ν. 4, ἐπὶ τοῦ οἰκήματος τοῦ Ἀλκινόου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: