Παρασκευή, 4 Ιουλίου 2008

μηνιθμός

-οῦ, (ὁ) (μηνίω)΄ ὀργή.

[ΙΩΑΝ. ΣΤΑΜΑΤΑΚΟΥ - ΛΕΞΙΚΟΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ]

Δεν υπάρχουν σχόλια: