Πέμπτη, 27 Νοεμβρίου 2008

κακῶς

ἐπίρ. τοῦ κακός΄ ὡς καὶ νῦν | 2. μετὰ δυσκολίας, μόλις καὶ μετὰ βίας | 3. συγκρ. κάκιον, ὑπερθ. κάκιστα.

[Ι. Σταματάκου - Λεξικόν της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσης]

Δεν υπάρχουν σχόλια: