Τετάρτη, 26 Νοεμβρίου 2008

οἴκαδε

(οἶκος + -δε) ἐπίρρ.΄ οἶκόνδε, εἰς τὸν οἶκον, πρὸς τὸν οἶκον, πρὸς τὴν πατρίδα, συχνὸν παρ’ Ὅμ., οἴκαδ’ ἱκέσθαι, οἴκαδε νεῖσθαι, νοστεῖν, ἀποστείχειν.

Δεν υπάρχουν σχόλια: