Σάββατο, 6 Δεκεμβρίου 2008

ἰός (Α)

(ὁ) (ἰέναι τοῦ εἶμι ἵημι)' βέλος, ἰὸν ἕηκε, Ἰλ.1.48.

Δεν υπάρχουν σχόλια: